Hem

Fullständig service på fjärrvärme & fjärrkyla

  • Servicetekniker larminmätningar & referenskurvor mm.
  • Mätningar utföres med Stateview System II med fullständig dokumentation.
  • Hanterar alla larmsystem och återförsäljare för EMS larm system.
  • Reparationer på fjv kulverten.
  • Jobbar med alla muffar.
  • Vid mina reparationer så använder vi Mittels TSC Svetsmuff el Hantech krymp.
  • Konsult inom fjärrvärme branchen.
  • Instruktör för utbildning inom larmsystem & skarvteknik.
  • Larmritningar.