Foton

Afrika

Arbetsledare (Supervisor)
Gabon

Olja & Gas

Indien

Arbetsledare (Supervisor)
Rajkot

Olja & Gas

Irland

Instruktör på Logstors bandmuff

Kosovo

Instruktör på Muffning

Rumänien

Larmsystem på FJV Kulverten

Ukraina

Utbildning
Muffning & Larmsystem