Tjänster

 • Service på fjärrvärme och fjärrkyla.
 • Läcksökning & Kontrollmätningar.
 • Årliga mätningar med en fullständig dokumentation med Wideco XPM & Stateview System II .
 • Referenskurvor i databas.
 • Larmritningar.
 • Jobbar med alla larmsystem på marknaden.
 • Återförsäljare av Wideco & EMS larmsystem(Kablar).
 • Monterar även Pipeguard.
 • Fullständig reperation vid grävning.
 • Mittels TSC svetsmuff muff samt Hantech krymp mm.
 • Extrudering.
IMG_0815

Mätning med Stateview instrument.

Reparation krympmuff.


TSC Svetsmuff reparationer

Larmsystem som vi monterar upp


Reperation


Reperation blockering

Blockering